فهرست اماکن ورزشی استان سمنان تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف

دسته بندی مکان

عنوان کامل پروژه ورزشی

محل فضای ورزشی

چند منظوره یا تک منظوره

رشته های فعال

شهری – روستایی

روباز – سرپوشیده

استان

شهرستان

نام شهر یا روستا

۱

شهری

سرپوشیده

استخر سرپوشیده بانوان حجاب

سمنان

سمنان

تک

۲

شهری

سرپوشیده

سالن والیبال و بسکتبال بانوان حجاب

سمنان

سمنان

چند

۳

شهری

سرپوشیده

سالن ژیمناستیک بانوان حجاب

سمنان

سمنان

تک

۴

شهری

سرپوشیده

سالن ورزشی یاس بانوان حجاب

سمنان

سمنان

چند

۵

شهری

روباز

ژمین چمن مصنوعی فوتبال حجاب

سمنان

سمنان

تک

۶

شهری

سرپوشیده

استخر سرپوشیده بانوان سمیه

سمنان

شاهرود

تک

۷

شهری

سرپوشیده

استخر سرپوشیده بانوان گلها

سمنان

دامغان

تک

۸

شهری

سرپوشیده

سالن ورزشی بانوان حجاب

سمنان

دامغان

چند

۹

شهری

سرپوشیده

سالن آمادگی جسمانی بانوان

سمنان

گرمسار

تک

۱۰

شهری

سرپوشیده

سالن ورزشی یاس (بانوان)

سمنان

گرمسار

چند

۱۱

زمین چمن مجموعه تختی

سمنان

سمنان

چند

۱۲

پیست دو میدانی  مجموعه تختی

سمنان

سمنان

چند

۱۳

استخر روباز مجموعه تختی

سمنان

سمنان

تک

۱۴

زمین تنیس مجموعه تختی

سمنان

سمنان

تک

۱۵

زورخانه باستانی شهیدان باستان

سمنان

سمنان

تک

۱۶

زمین آسفالته  مجموعه تختی ( اسکیت )

سمنان

سمنان

چند

۱۷

سالن ورزشی شهید بهشتی  (۱)

سمنان

سمنان

چند

۱۸

سالن ورزشی انقلاب

سمنان

سمنان

چند

۱۹

سالن وزنه برداری  امیر المومنین(ع)

سمنان

سمنان

تک

۲۰

سالن ورزشی شهید بهشتی  (۲)

سمنان

سمنان

جند

۲۱

پایگاه قهرمانی

سمنان

سمنان

چند

۲۲

سالن ژیمناستیک

سمنان

سمنان

چند

۲۳فهرست اماکن ورزشی استان سمنان تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف

دسته بندی مکان

عنوان کامل پروژه ورزشی

محل فضای ورزشی

چند منظوره یا تک منظوره

رشته های فعال

شهری – روستایی

روباز – سرپوشیده

استان

شهرستان

نام شهر یا روستا

۲۳

تالار  بدمینتون

سمنان

سمنان

چند

۲۴

دفتر پایگاه قهرمانی

سمنان

سمنان

چند

۲۵

زمین مینی گلف تختی

سمنان

سمنان

چند

۲۶

زمین خاکی مجموعه چمران

سمنان

سمنان

چند

۲۷

استخر سرپوشیده ۲۲ بهمن

سمنان

سمنان

چند

۲۸

خانه شطرنج

سمنان

سمنان

چند

۲۹

سالن ورزشی  غدیر

سمنان

سمنان

چند

۳۰

سالن ورزشی جانبازان و معلولین

سمنان

سمنان

چند

۳۱

سرای  ورزشکاران  سمنان

سمنان

سمنان

چند

۳۲

خانه اسکواش

سمنان

سمنان

چند

۳۳

کلوپ ورزشی طوس

سمنان

سمنان

چند

۳۴

زمین فوتبال آسفالته  طوس

سمنان

سمنان

چند

۳۵

خانه  هندبال

سمنان

سمنان

چند

۳۶

خانه کشتی

سمنان

سمنان

چند

۳۷

خانه تکواندو

سمنان

سمنان

چند

۳۸

سالن تیراندازی شهدای گمنام

سمنان

سمنان

چند

۳۹

ورزشخانه باستانی مولی علی

سمنان

سمنان

چند

۴۰

سالن ورزشی  قائم

سمنان

سمنان

چند

۴۱

زمین فوتبال ساحلی محلات سمنان

سمنان

سمنان

چند

۴۲

زمین چمن مصنوعی فوتبال  شهرک گلستان

سمنان

سمنان

چند

۴۳

ساختمان  هیأت پزشکی استان سمنان

سمنان

سمنان

چند

فهرست اماکن ورزشی استان سمنان تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف

دسته بندی مکان

عنوان کامل پروژه ورزشی

محل فضای ورزشی

چند منظوره یا تک منظوره

رشته های فعال

شهری – روستایی

روباز – سرپوشیده

استان

شهرستان

نام شهر یا روستا

ساختمان جوانان ( پارک سنگی )

سمنان

سمنان

چند

ساختمان شماره  ۲  ورزش و جوانان  ( مجتمع فرهنگی  جوانان)

سمنان

سمنان

چند

سالن ورزشی امام خمینی (ره)

سمنان

سمنان

چند

زمین روباز ورزشی روستای  خیرآباد

سمنان

سمنان

خیر آباد

چند

زمین روباز ورزشی روستای اعلاء

سمنان

سمنان

اعلاء

چند

سالن ورزشی روستای اعلاء

سمنان

سمنان

چند

سالن ورزشی مرحوم طالشی

سمنان

سمنان

چند

استادیوم ۱۵۰۰۰نفره سمنان

سمنان

سمنان

چند

سالن ورزشی انقلاب

سمنان

سرخه

چند

سالن ورزشی  شهدای سرخه

سمنان

سرخه

چند

استخر سرپوشیده غدیر

سمنان

سرخه

چند

سالن ورزشی  روستای افتر

سمنان

سرخه

افتر

چند

زمین روباز ورزشی روستای افتر

سمنان

سرخه

افتر

چند

سالن ورزشی  روستای مومن آباد

سمنان

سرخه

مومن آباد

چند

خانه کشتی سرخه

سمنان

سرخه

تک

سالن ورزشی  روستای لاسجرد

سمنان

سرخه

لاسجرد

چند

زمین روباز ورزشی روستای لاسجرد

سمنان

سرخه

لاسجرد

چند

زمین فوتبال خاکی شهید اکبری

سمنان

شاهرود

چند

زمین آسفالته شهید اکبری

سمنان

شاهرود

چند

سالن ورزشی شهید اکبری

سمنان

شاهرود

چند

سالن ورزشی جانبازان و معلولین

سمنان

شاهرود

چند

فهرست اماکن ورزشی استان سمنان تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف

دسته بندی مکان

عنوان کامل پروژه ورزشی

محل فضای ورزشی

چند منظوره یا تک منظوره

رشته های فعال

شهری – روستایی

روباز – سرپوشیده

استان

شهرستان

نام شهر یا روستا

سالن ورزشی کوثر

سمنان

شاهرود

چند

تالار بدمینتون شاهرود

سمنان

شاهرود

چند

زمین فوتبال چمن  تختی

سمنان

شاهرود

چند

پیست دو میدانی تختی

سمنان

شاهرود

چند

سالن والیبال و بسکتبال  تختی

سمنان

شاهرود

چند

سالن جودو  ولیعصر

سمنان

شاهرود

چند

زمین آسفالته مجموعه تختی

سمنان

شاهرود

چند

استخر سرپوشیده فجر شاهرود

سمنان

شاهرود

چند

سرای ورزشکاران شاهرود

سمنان

شاهرود

چند

سالن کشتی شهید بیاری

سمنان

شاهرود

چند

سالن رزمی  شهید بیاری

سمنان

شاهرود

چند

زورخانه باستانی پوریای ولی

سمنان

شاهرود

چند

سالن ژیمناستیک شاهرود

سمنان

شاهرود

چند

زمین چمن مصنوعی  مینی فوتبال  بهارستان

سمنان

شاهرود

چند

سالن ورزشی بهارستان

سمنان

شاهرود

چند

استخر سرپوشیده بانوان  سمیه

سمنان

شاهرود

چند

سالن ورزشی شهید بهشتی

سمنان

شاهرود

چند

زمین فوتبال خاکی بسطام

سمنان

شاهرود

چند

سالن ورزشی  شهید مطلبی

سمنان

شاهرود

چند

زورخانه  امیرالمومنین (ع)

سمنان

شاهرود

چند

سالن شهید چمران

سمنان

شاهرود

چند

فهرست اماکن ورزشی استان سمنان تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف

دسته بندی مکان

عنوان کامل پروژه ورزشی

محل فضای ورزشی

چند منظوره یا تک منظوره

رشته های فعال

شهری – روستایی

روباز – سرپوشیده

استان

شهرستان

نام شهر یا روستا

استخر سرپوشیده بسطام

سمنان

شاهرود

چند

سالن ورزشی بیارجمند (کشتی )

سمنان

شاهرود

چند

سالن ورزشی انقلاب

سمنان

شاهرود

چند

سالن ورزشی  کلاته خیج شاهرود

سمنان

شاهرود

چند

سالن ورزشی شهدای مجن

سمنان

شاهرود

چند

سالن ورزشی طرود شاهرود

سمنان

شاهرود

طرود

چند

سالن ورزشی روستای سطوه

سمنان

شاهرود

طرود

چند

زمین روباز ورزشی روستای رویان و دیزج

سمنان

شاهرود

رویان

چند

سالن ورزشی روستای رویان

سمنان

شاهرود

رویان

چند

سالن ورزشی روستای مغان

سمنان

شاهرود

مغان

چند

زمین روباز ورزشی روستای  دهملا

سمنان

شاهرود

دهملا

چند

سالن ورزشی روستای   دهملا

سمنان

شاهرود

دهملا

چند

سالن ورزشی میقان شاهرود

سمنان

شاهرود

میقان

چند

زمین روباز ورزشی روستای میقان

سمنان

شاهرود

میقان

چند

سالن ورزشی میقان شاهرود

سمنان

شاهرود

میقان

چند

سالن ورزشی  قلعه نوخرقان

سمنان

شاهرود

قلعه نوخرقان

چند

سالن ورزشی روستای قلعه نوخرقان

سمنان

شاهرود

قلعه نوخرقان

چند

زمین روباز ورزشی روستای  چهارطاق پرو

سمنان

شاهرود

چهارطاق

چند

سالن ورزشی  شهدای روستای  چهارطاق پرو

سمنان

شاهرود

چهارطاق

چند

زمین روباز ورزشی روستای  خیج

سمنان

شاهرود

خیج

چند

فهرست اماکن ورزشی استان سمنان تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف

دسته بندی مکان

عنوان کامل پروژه ورزشی

محل فضای ورزشی

چند منظوره یا تک منظوره

رشته های فعال

شهری – روستایی

روباز – سرپوشیده

استان

شهرستان

نام شهر یا روستا

سالن ورزشی روستای  خیج

سمنان

شاهرود

خیج

چند

زمین روباز ورزشی روستای  ابر

سمنان

شاهرود

ابر

چند

زمین روباز ورزشی روستای  زمان ابرسیج

سمنان

شاهرود

ابرسیج

چند

سالن ورزشی روستای احمدآباد خوارتوران

سمنان

شاهرود

خوارتوران

چند

زمین روباز ورزشی روستای  زمان آباد

سمنان

شاهرود

زمان آباد

چند

سالن ورزشی زمان آباد

سمنان

شاهرود

زمان آباد

چند

سالن ورزشی مولا علی

سمنان

میامی

چند

سالن کشتی

سمنان

میامی

چند

سالن ورزشی فرومد

سمنان

میامی

فرومد

چند

زمین روباز ورزشی روستای  فرومد

سمنان

میامی

فرومد

چند

زمین روباز ورزشی روستای  محمد آباد

سمنان

میامی

محمد آباد

چند

سالن ورزشی روستای  بکران

سمنان

میامی

بکران

چند

سالن ورزشی روستای  جودانه

سمنان

میامی

جودانه

چند

سالن ورزشی روستای  ابراهیم آباد

سمنان

میامی

ابراهیم آباد

چند

سالن ورزشی حسین آباد کالپوش

سمنان

میامی

حسین آباد کالپوش

چند

زمین روباز ورزشی روستای  نام نیک

سمنان

میامی

نام نیک

چند

زمین روباز ورزشی روستای رضوان

سمنان

میامی

رضوان

چند

سالن ورزشی روستای رضوان

سمنان

میامی

رضوان

چند

سالن ورزشی روستای دشت شاد

سمنان

میامی

دشت شاد

چند

زمین روباز ورزشی روستای باغچه

سمنان

میامی

باغچه

چند

فهرست اماکن ورزشی استان سمنان تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف

دسته بندی مکان

عنوان کامل پروژه ورزشی

محل فضای ورزشی

چند منظوره یا تک منظوره

رشته های فعال

شهری – روستایی

روباز – سرپوشیده

استان

شهرستان

نام شهر یا روستا

سالن ورزشی نام نیک

سمنان

میامی

نام نیک

چند

سالن ورزشی ری آباد

سمنان

میامی

ری آباد

چند

زمین آسفالته مجموعه حمزه

سمنان

دامغان

چند

زمین فوتبال چمن مجموعه حمزه

سمنان

دامغان

چند

پیست دو میدانی حمزه

سمنان

دامغان

چند

استخر روباز  مجموعه حمزه

سمنان

دامغان

چند

سالن ورزشی والیبال بسکتبال  ۹ دی

سمنان

دامغان

چند

سالن کشتی

سمنان

دامغان

چند

سالن ژیمناستیک

سمنان

دامغان

چند

سالن بدنسازی  – وزنه برداری

سمنان

دامغان

چند

سالن  باستانی (زورخانه )

سمنان

دامغان

چند

سالن چند منظوره ولایت  (تیراندازی و شطرنج)

سمنان

دامغان

چند

سالن ورزشی جانبازان و معلولین

سمنان

دامغان

چند

استخر سرپوشیده  گلها و بهاران

سمنان

دامغان

چند

سالن ورزشی حجاب بانوان

سمنان

دامغان

چند

سالن ورزشی  آقایان

سمنان

دامغان

چند

سالن  ورزشهای رزمی

سمنان

دامغان

چند

سرای ورزشکاران  دامغان

سمنان

دامغان

چند

سالن ورزشی شهید فهمیده

سمنان

دامغان

چند

زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی

سمنان

دامغان

چند

فهرست اماکن ورزشی استان سمنان تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف

دسته بندی مکان

عنوان کامل پروژه ورزشی

محل فضای ورزشی

چند منظوره یا تک منظوره

رشته های فعال

شهری – روستایی

روباز – سرپوشیده

استان

شهرستان

نام شهر یا روستا

سالن ورزشی  شهرک بهارستان

سمنان

دامغان

چند

سالن ورزشی غدیر (امیریه)

سمنان

دامغان

چند

زورخانه ۱۵۰ نفری امیریه

سمنان

دامغان

چند

زمین خاکی امیر یه

سمنان

دامغان

چند

سالن ورزشی دیباج

سمنان

دامغان

چند

زمین روباز ورزشی  کلاته

سمنان

دامغان

چند

سالن ورزشی  شهدای کلاته

سمنان

دامغان

چند

سالن ورزشی  سوم خرداد کلاته

سمنان

دامغان

چند

سالن شهدای  روستای مهماندوست

سمنان

دامغان

مهماندوست

چند

زمین روباز ورزشی روستای  مهماندوست

سمنان

دامغان

مهماندوست

چند

زمین روباز ورزشی روستای  جزن

سمنان

دامغان

جزن

چند

سالن ورزشی شهدای  روستای  جزن

سمنان

دامغان

جزن

چند

سالن ورزشی  شهدای گمنام روستای حسن آباد

سمنان

دامغان

حسن آباد

چند

سالن ورزشی  شهدای گمنام روستای  کوه زر

سمنان

دامغان

کوه زر

چند

سالن ورزشی شهید امیر فخریان روستای دروار

سمنان

دامغان

چند

زمین روباز ورزشی روستای  دروار

سمنان

دامغان

دروار

چند

استخر روباز  گرمسار

سمنان

گرمسار

چند

زمین آسفالته کلوپ آزادی گرمسار

سمنان

گرمسار

چند

سالن کشتی شهید حاتم احمدی

سمنان

گرمسار

چند

زمین چمن۱۵۰۰ نفری تختی گرمسار

سمنان

گرمسار

چند

فهرست اماکن ورزشی استان سمنان تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف

دسته بندی مکان

عنوان کامل پروژه ورزشی

محل فضای ورزشی

چند منظوره یا تک منظوره

رشته های فعال

شهری – روستایی

روباز – سرپوشیده

استان

شهرستان

نام شهر یا روستا

پیست دو میدانی دور زمین فوتبال چمن تختی

سمنان

گرمسار

چند

سالن پینگ پنگ تختی

سمنان

گرمسار

چند

سالن والیبال تختی

سمنان

گرمسار

چند

سالن آمادگی جسمانی خواهران

سمنان

گرمسار

چند

زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی  گرمسار

سمنان

گرمسار

چند

سالن شهید باهنر

سمنان

گرمسار

چند

استخر سرپوشیده رز

سمنان

گرمسار

چند

سالن ورزشی جانبازان و معلولین گرمسار

سمنان

گرمسار

چند

سالن ورزشی یاس (بانوان )

سمنان

گرمسار

چند

سرای ورزشکاران گرمسار

سمنان

گرمسار

چند

سالن کشتی ایوانکی

سمنان

گرمسار

تک

زمین چمن مجموعه شهید اشتری

سمنان

گرمسار

چند

زمین آسفالته مجموعه شهید اشتری

سمنان

گرمسار

چند

سالن  شهدای ایوانکی

سمنان

گرمسار

چند

سالن ورزشی  کوثر (ایوانکی )

سمنان

گرمسار

چند

زمین روباز ورزشی روستای غیاث آباد

سمنان

گرمسار

غیاث آباد

چند

سالن  شهدای روستای غیاث آباد

سمنان

گرمسار

غیاث آباد

چند

زمین آسفالته روستای  کردوان

سمنان

گرمسار

کردوان

چند

زمین آسفالته روستای  چنداب

سمنان

گرمسار

چنداب

چند

زمین چمن مصنوعی ایوانکی

سمنان

گرمسار

تک

فهرست اماکن ورزشی استان سمنان تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف

دسته بندی مکان

عنوان کامل پروژه ورزشی

محل فضای ورزشی

چند منظوره یا تک منظوره

رشته های فعال

شهری – روستایی

روباز – سرپوشیده

استان

شهرستان

نام شهر یا روستا

سالن سید الشهداء

سمنان

آرادان

چند

سالن پوریای ولی آرادان

سمنان

آرادان

چند

سالن ورزشی آرادان

سمنان

آرادان

چند

زمین روباز ورزشی  کهن آباد

سمنان

آرادان

چند

سالن ورزشی شهدای کهن آباد

سمنان

آرادان

چند

زمین آسفالته کهن آباد

سمنان

آرادان

تک

سالن  شهید بهشتی روستای داور آباد

سمنان

آرادان

داور آباد

چند

زمین روباز ورزشی روستای داور آباد

سمنان

آرادان

داور آباد

تک

سالن ورزشی محمد نبی پرویز روستای هشت آباد

سمنان

آرادان

هشت آباد

چند

سالن ورزشی حسین اباد کردها

سمنان

آرادان

حسین اباد کردها

چند

زمین روباز ورزشی روستای حسین آباد کردها

سمنان

آرادان

حسین اباد کردها

تک

سالن  مالک اشتر

سمنان

مهدیشهر

چند

زمین چمن مجموعه آزادی

سمنان

مهدیشهر

چند

پیست دو میدانی  مجموعه آزادی

سمنان

مهدیشهر

چند

سالن ورزشی شهید رجایی

سمنان

مهدیشهر

چند

سالن انقلاب مهدیشهر

سمنان

مهدیشهر

چند

خانه کشتی مهدیشهر

سمنان

مهدیشهر

تک

سالن ورزشی ۱۰۰۰ نفری ولایت  مهدیشهر

سمنان

مهدیشهر

چند

زمین چمن مصنوعی هاکی  مهدیشهر

سمنان

مهدیشهر

تک

سالن ورزشی  شهیدآرو

سمنان

مهدیشهر

چند

فهرست اماکن ورزشی استان سمنان تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف

دسته بندی مکان

عنوان کامل پروژه ورزشی

محل فضای ورزشی

چند منظوره یا تک منظوره

رشته های فعال

شهری – روستایی

روباز – سرپوشیده

استان

شهرستان

نام شهر یا روستا

زورخانه   ۱۷ شهریور شهمیرزاد

سمنان

مهدیشهر

تک

سالن ورزشی  ولایت

سمنان

مهدیشهر

چند

سالن   ورزشی شهید کلاهدوز

سمنان

مهدیشهر

چند

زمین روباز ورزشی درجزین

سمنان

مهدیشهر

چند

سالن ورزشی  ورزشی  ولایت درجزین

سمنان

مهدیشهر

چند

سالن رزمی و کشتی  و تنیس روی میز شهدای فولاد محله

سمنان

مهدیشهر

چند

سالن ورزشی  شهدای فولاد محله

سمنان

مهدیشهر

چند

خانه کشتی فولادمحله

سمنان

مهدیشهر

تک

سالن ورزشی  چاشم

سمنان

مهدیشهر

چند

بازدید: 1278