اسامی دانشگاه های استان و روسای آن ها

ردیف نام دانشگاه نام رئیس دانشگاه
1. دانشگاه سمنان آقای دکتر عباس هنربخش رئوف
2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان آقای دکتر شاهرخ رنجبر بهادری
3. دانشگاه علوم پزشکی سمنان آقای دکتر شادنوش
4. دانشگاه پیام نور مرکز سمنان آقای محمدرضا کبیریان زاده
5. مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای سمنان آقای ابراهیم محمودی
6. مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان آقای علی منصفی راد
7. مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی سمنان آقای مجید جندقیان
8. مرکز علمی کاربردی پالنده صاف سمنان آقای محمدتقی مدرس
9. مرکز علمی کاربردی شهرداری سمنان آقای عباس بابایی
10. مرکز علمی کاربردی هلال احمر سمنان سرکار خانم پریوش پیوندی
11. مرکز علمی کاربردی امام حسین (ع) سمنان آقای سید نظام میرعمادی
12. مرکز علمی کاربردی روستا (سمنان) آقای احسان عموزاده خلیلی
13. مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی صنایع شیمیایی کلرا
14. مرکز علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان آقای مهرجو
15. آموزشکده فنی پسران سمنان آقای ابوالقاسم قزوهی
16. آموزشکده فنی و حرفه ای نرجس سمنان سرکار خانم صدیقه تجلی
17. موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فضیلت سمنان آقای دکتر مصطفی کواکبیان
18. موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کومش سمنان آقای دکتر علی اکبر امین بیدختی
19. موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رشد دانش سمنان آقای دکتر عباس هنربخش رئوف
20. مرکز فرهنگیان شهید رجایی سمنان(پردیس پسران) سمنان آقای ابراهیم حیدری لقب
21. دانشگاه فرهنگیان (پردیس دختران) سمنان سرکا خانم نفیسه صالحی
22. دانشگاه فرزانگان سمنان آقای سیف ا… سعدالدین
23. دانشگاه جامع شاهرود آقای دکتر محمدمهدی فاتح
24. دانشگاه علوم پزشکی شاهرود آقای دکتر موسوی
25. دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود آقای دکتر حسین بدیعی
26. دانشگاه پیام نور شاهرود آقای علی شاهینی
27. دانشگاه پیام نور مجن آقای حسین شیبانی
28. دانشگاه علوم قرآنی شاهرود آقای دکتر محمود شریعتمدار طهرانی
29. مرکز علمی کاربردی زغال سنگ البرز شرقی شاهرود
30. مرکز علمی کاربردی سیم و کابل مغان شاهرود آقای سیاوش
31. مرکز علمی کاربردی آفرینش شاهرود آقای حشمت الله حمیدی
32. مرکز علمی کاربردی بیارجمند آقای عباس کاظم زاده
33. مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی شاهرود آقای کریمی
34. مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای شاهرود آقای سید جواد ساداتیان
35. آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود سرکار خانم شیرین محمدی پناه
36. موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی شاهرود آقای دکتر علی اکبر رجبی
37. موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی برنا شاهرود آقای علی اصغر مزینانیان
38. موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی برآیند شاهرود آقای مهدی اسکندری
39. دانشگاه جامع دامغان آقای علی حقیقی اصل
40. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان آقای حسین عباسپور
41. دانشگاه پیام نور مرکز دامغان آقای علی پریمی
42. دانشگاه علمی کاربردی رسول اکرم (ص) دامغان آقای نصرت الله حسی
43. دانشکده بهداشت دامغان آقای بهراد پورمحمدی
44. دانشکده کشاورزی امیر آباد آقای سیدرضا میرمحسنی
45. موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی توران دامغان آقای مسعود خالقی
46. دانشگاه جامع گرمسار آقای حسن احمدی
47. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار آقای مهدی منصوری
48. دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار آقای یوسف عالی عباس آباد
49. پردیس دانشگاه امیرکبیر آقای پرویز پورنیا
50. مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی گرمسار آقای فضل الله دهقانی
51. دانشگاه پیام نورواحد ایوانکی آقای مجتبی بابایی
52. آموزشکده سماءایوانکی آقای محمد شاه حسینی
53. دانشگاه آزاد اسلامی واحدایوانکی آقای منصور طیوری
54. موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی آقای علی محمد احمدوند
55. موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ادیبان گرمسار آقای دکتر علیرضا محمودنیا
56. موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علاءالدوله گرمسار آقای قربان فامیلی
57. موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مولوی ایوانکی سرکارخانم گرگانی
58. موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علوم و توسعه آریا آقای مصطفی احمدوند
59. دانشگاه پیام نور مهدیشهر آقای علی سقائیان
60. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر آقای عبدا… جعفری چاشمی
61. مرکز جامع علمی کاربردی بهزیستی ( مهدیشهر ) آقای ایزدپور
62. مرکز آموزش علمی کاربردی گلستان (غرب استیل )مهدیشهر آقای سهراب قرینی
63. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزاد آقای جواد صفائی کوچکسرائی
64. مرکز آموزش علمی کاربردی مون گارشو(شهمیرزاد) آقای دکتر علی حقیقت
65. دانشگاه پیام نور واحد میامی سرکار خانم مریم اسرافیلیان
66. دانشگاه پیام نور واحد آرادان آقای مهدی عامری

 

بازدید: 315