طرحهای ملی /تحقیقاتی

عنوان طرح کارفرما سال اجرا سمت در طرح
ارزیابی وضیعت استراحتی ستون فقرات سالمندان

 

تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور 1388 همکار
  ارزیابی اثر ورزش در  بیماران مبتلا به MS دانشکده علوم پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز 1395 همکار

بازدید: 38