مقالات چاپ  یا پذیرفته شده مجلات ISI علمی پژوهشی علمی ترویجی همایش/ کنگره سایر موارد
  13 5 10 طرح پژوهشی 2
    عنوان مقاله عنوان مجله سال انتشار نام نویسندگان
  چاپ شده اثر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر علائم بالینی و سایتوکاین های TNF و  IL-10 در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس مجله دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شاهرود دوره 12،شماره 4، زمستان 1396 مریم وطن دوست- پژمان معنمدی- حمید رجبی
عناوین مقالات مجلات ISI چاپ شده The Effect of 6 weeks resistance training on serum levels of IL-18 and TNF in type I diabetic male rats

Annals of Biological Research

2012, 3 (2): 924-929

ISSN 0976-1233

Maryam Vatandost*| F Zolfaghari|H Agha-alinejad|M Peeri1|A Nasirzade
چاپ شده The Effect of 6 weeks resistance training on serum levels of IGF-1 and IFN in type I diabetic male rats

Scholars Research Library

Annals of Biological Research, 2012, 3 (2):930-937

ISSN 0976-1233

F Zolfaghari| Maryam Vatandost*|H Agha-alinejad|M Peeri
چاپ شده The Effect of  different Intensities of Sub maximal Aerobic Exercise on  Proteinuria in Young Football Players Research  Journal of Biological Sciences

2011,6 (11)590-596

ISSN:1815-8846

M. A Kohanpour|Maryam Vatandost*| F.Zolfaghari|M Peeri
چاپ شده The effect of swimming training on personality traits in non-athlete female students

ASIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGICAL SCIENCES

Vol3(3) ,2012 :553-558

ISSN: 0975-5845

SH.Alam| B.Maleki| M. Monazami| Z.Alam| Maryam.Vatandoust | A. Nasirzade
چاپ شده The Effect of Plymetric Circuit Exercises on the Physical Preparation Indices of Elite Handball Player Advances in environmental biology

6(7): 2135-2140, 2012

ISSN : 1995-0756

Sh Alam| H Alizadeh| M Monazami| Maryam Vatandoust| A Nasirzade
چاپ شده The Relationship Between Emotional Intelligence and Burnout in Iranian soccer super league referees Current Research Journal of Biological Sciences

4(5): 544-550, 2012

ISSN: 2041-0778

Sh Alam| H Mombeni|B Maleki|M Monazami|Z Alam| Maryam Vatandoust*

| A Nasirzade

چاپ شده Entrepreneurship Evaluation of Graduates from Physical Education Schools in Iran Australian Journal of Basic and Applied Sciences

6(5): 125-134, 2012

ISSN: 1991-8178

Nasirzadeh A*| Farahani A| Goudarzi M| Shabani bahar GH| Vatandoust M
  چاپ شده The Effect of a Karate Competition on Urinary  Excretion of Proteins with High Molecular Weight (Glomerular proteinuria) in Young Male Karatekas Current Research Journal of Biological Sciences

 4(6): 660-664, 2012

ISSN: 2041-0778

 

M Ali Kohanpour | Maryam Vatandoust* | M Mirsepasi | A Nasirzade
  پذیرفته شده Effect of Submaximal Aerobic Exercise at the Altitude of 3250 m on levels of Serum Cortisol, Testosterone and Testosterone to Cortisol Ratio in Active Young Men

 

JOURNAL OF SPORTS SCIENCE & MEDICINE Farnoosh Daneshsedigh1, Maghsoud Peeri1, Maryam Vatandoust1*[1],
پذیرفته شده Development a Strategic Plan for Championship in Sport of Kerman Province According to SWOT Model

 

نشریه حرکت Nasirzadeh A*| Farahani A|  Vatandoust M
عناوین مقالات مجلات علمی پژوهشی چاپ شده طراحی و تدوین استراتژی ورزش همگانی استان کرمان نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران (حرکت) 1392 شماره 17.

ص 149-172

عبدالمهدی نصیرزاده- مریم وطن دوست
چاپ شده طراحی و تدوین استراتژی ورزش قهرمانی فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی

شماره 1 ، بهار 1391

ص 77 -106

عبدالمهدی نصیرزاده- مریم وطن دوست
پذیرفته شده مقایسه کایفوز سینه­ای و وضعیت قرارگیری استخوان کتف کشتی گیران  آزادکار و فرنگی­کار سطح ملی با غیر ورزشکاران نشریه علوم توانبخشی  1391 شماره 20 . مریم وطن دوست- عبدالمهدی نصیرزاده
چاپ  شده ارزیابی کارآفرینی مدیران ادارات کل تربیت بدنی ایران

 

فصلنامه مدیریت دانشگاه پیام نور مریم وطن دوست- عبدالمهدی نصیرزاده

 

چاپ شده اثر پروتئین K6CL بر  میزان  قدرت عضلانی فوتبالیست های زن ملی پوش ایران فصلنامه طب ورزشی دانشگاه خوارزمی مریم وطن دوست
  پذیرفته شده ارتبا­ط فعالیت و آمادگی جسمانی،ترکیب­بدنی و سلامت روانی با توانایی انجام کار معلمان زن میا­نسال شهرکرمان

 

Journal of strength and conditioning research مریم وطن دوست- عبدالمهدی نصیرزاده

 

عناوین مقالات ارائه شده در همایش‌ها چاپ شده تاثیر تمرینات مقاومتی بر سیستم ایمنی در موش های دیابتی 4th International Congress of Diabetes Updates

29 February to 2 March 2012

Endocrinology and Metabolism Research Institute
Tehran University of Medical Sciences

مریم وطن دوست- حمید آقاعلی نژاد

 

چاپ شده بررسی عوامل مستعد کننده سندرم درد زانو در کشتی گیران در مقایسه با افراد غیر ورزشکار همایش ملی علم و کشتی

اردیبهشت 1391 دانشگاه

 علامه طباطبایی

 

مریم وطن دوست- عبدالمهدی نصیرزاده

 

چاپ شده شناسایی قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهای فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش های فراروی آن همایش ملی علم و کشتی

اردیبهشت 1391 دانشگاه

 علامه طباطبایی

 

مریم وطن دوست- عبدالمهدی نصیرزاده

 

چاپ شده تدوین مدل اجرایی برنامه استراتژیک فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران همایش ملی علم و کشتی

اردیبهشت 1391 دانشگاه

 علامه طباطبایی

 

مریم وطن دوست- عبدالمهدی نصیرزاده

 

چاپ شده طراحی مدل BSC قهرمانی فدراسیون کشتی ایران همایش ملی علم و کشتی

اردیبهشت 1391 دانشگاه

 علامه طباطبایی

 

مریم وطن دوست- عبدالمهدی نصیرزاده

 

چاپ شده طراحی و تدوین برنامه راهبردی ورزش همگانی استان کرمان همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

گرگان دی ماه1390

عبدالمهدی نصیرزاده- مریم وطن دوست

 

  پذیرفته شده Haematological, oxidative stress and immune status profiling in the kinds of wrestler.

 

همایش علمی فیلا 26 تا 28 شهریورماه

FILA Scientific Symposium

Maryam Vatandoust , A Nasirzade
  پذیرفته شده Predisposing factors for knee pain syndrome wrestlers compared with untrained individuals

 

همایش علمی فیلا 26 تا 28 شهریورماه

FILA Scientific Symposium

Maryam Vatandoust, A Nasirzade
  پذیرفته شده Development a Strategic Plan for Islamic Republic of Iran Wrestling Federation  According to SWOT Model

 

همایش علمی فیلا 26 تا 28 شهریورماه

FILA Scientific Symposium

A Nasirzadeh , Maryam Vatandoust

 

بازدید: 238