ردیف نام درس مقطع سال تحصیل نام موسسه یا دانشگاه
1

2

3

4

 

 

5

6

7

 

 

8

9

10

11

12

شنا 1و 2

تربیت بدنی عمومی 1و 2

دومیدانی-والیبال- هندبال-بسکتبال

کاربرد کامپیوتر- آناتومی فیزیولوژی-تربیت بدنی عمومی 1و2- شنا 1و2 -فوتسال

فوتسال ورزش تخصصی انفرادی

آناتومی فیزیولوژی زیست شناسی

آناتومی فیزیولوژی طراحی تمرین- تجزیه و تحلیل مهارتها رشد وتکامل حرکتی- مبانی تربیت بدنی  – آمادگی جسمانی- نقش مربی روانشناسی –    تغذیه ورزشی

کارآفرینی مدیریت

تربیت بدنی

بیوشیمی تغذیه-آناتومی

فیریولوژی 1 و2 و3 علم تمرین فوتبال،فوتسال

تغذیه،دوپینگ،مکملها فیزیولوژی طراحی تمرین

تربیت بدنی

کارشناسی

کارشناسی

کاردانی

کارشناسی

 

کارشناسی

کاردانی

مربیگری شنا

 

 

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

مربیگری

کارشناسی

1385

1386

1387-1389

1388-1392

 

1389-1391

1390

1389-1397

 

 

1389-1392

1392-1394

1393-1396

1390-1397

1393-1394

1396

دانشگاه دولتی زاهدان

دانشگاه ازاد تهران شرق

دانشگاه آزاد ورامین

دانشگاه پیام نور شهرری و تهران مرکز

دانشگاه آزاد تهران جنوب و شهرری

دانشگاه سما جنت اباد

فدراسیون شنا

 

 

 

دانشگاه آزاد تهران جنوب و شهرری

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه فنی شریعتی

دانشگاه پیام نور شهرری

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دانشگاه پیام نور تهران شرق

13

14

15

کلیه دروس تئوری و عملی

تربیت بدنی

زبان تخصصی و مدیریت روابط بین المللی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1396 تاکنون

1396 تاکنون

1396 تاکنون

دانشگاه پیام نور گرمسار

دانشگاه پیام نور آرادان و ایوانکی

دانشگاه پیام نور گرمسار

بازدید: 37