جلسه ی هیات ورزش های دانشگاهی استان سمنان امروز ٢٨ /۶/ ٩٨ با حضور مسئولین اداره ورزش ، مدیرانِ پنج بخش آموزش عالی و روسای انجمن های ورزشی هیات در محل دانشگاه پیام نور مرکز سمنان برگزار گردید.
در این نشست دکتر وطن دوست ضمن معرفی ساختار ورزش دانشگاهی در ایران و جهان به ارائه گزارش عملکرد و بررسی و تشریح تقویم برای نیمسال دوم پرداخت.
در بخش بعدی با ایراد دیدگاه اداره ورزش و جوانان نسبت به ورزش دانشجویی توسط آقای ایزدبخش معاونت امور ورزشی، احکام روسای منصوب هیات در رشته های مختلف ورزشی اهدا شد.

 

بازدید: 30