سمینار نسخه نویسی ورزشی با میزبانی هیات ورزش های دانشگاهی در محل دانشگاه پیام نور استان برگزار شد.

در این دوره علمی جمعی از اساتید علمی دانشگاه های سمنان و ورزشکاران دانشجوی تربیت بدنی و مربیان بدنسازی حضور یافتند .

بازدید: 81