برگزاری نشست با ریاست محترم دانشگاه آزاد استان سمنان و همچنین انتصاب دبیر هیات ورزش های دانشگاه

در حاشیه مذاکره با مسئولین دانشگاه آزاد جهت برگزاری مسابقات کشوری ورزش های دانشگاهی و تخصیص سالن های ورزشی آن دانشگاه جهت این امر ، علی دوستی بعنوان دبیر هیات ورزش های دانشگاهی استان سمنان نیز منصوب گردید .
دوستی با تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته علوم ورزشی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد استان می باشد.
در بخشی از حکم نامبرده از سوی مریم وطن دوست آمده است :
نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در امور ورزش و با استناد به ماده ۶ اساسنامه هیات های ورزشی استانی مراکز آموزش عالی کشور به موجب این حکم به عنوان دبیر هیات ورزش های دانشگاهی استان سمنان منصوب می شوید.

 

بازدید: 21