در مراسمی ازخدمات ارزنده جناب آقای محمدرضا صالحیان داور بین المللی و دانشجوی سمنان ریاست هیات ورزش های دانشگاهی استان در محل اداره ورزش و جوانان تجلیل و تقدیر به عمل آمد

 

بازدید: 17