در حاشیه نشست اعضا هیات ورزش های دانشگاهی در شاهرود، به دعوت جناب آقای دکتر آج قلی مدیر محترم تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی، سالن های ورزشی این دانشگاه با حضور مدیرانِ تربیت بدنی و رئیس هیات مورد بازدید قرار گرفت.
دکتر وطن دوست در گفتگو با مدیرانِ استانی، زیرساخت ها و إمکانات ورزشی این دانشگاه و مجموعه شاهرود را در سطح عالی تر از استان دانستند و شاهرود را بعنوان قطب ورزشی دانشگاهی استان حائز اهمیت برای ارائه خدمات به بخش های کم برخوردار منطقه و فرااستانی عنوان داشتند.

بازدید: 101