در جلسه ای مورخ ٢٩ مهرماه ١٣٩٨ با هدف شناسایی ظرفیت های انسانی و زیرساختی ورزش دانشگاه های شاهرود، جلسه ای با حضور دکتر مریم وطن دوست رئیس هیات ورزش دانشگاهی استان و آقای علی دوستی دبیر محترم هیات ، جناب آقای باغبان و آقای حسینی مدیرانِ محترم تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی و فنی حرفه ای استان سمنان، جناب آقای دکتر سیدعلی آقایان و آقای دکتر حجت السلام احمد نظری معاونین محترم توسعه و مدیریت منابع و همینطور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد مرکز شاهرود و جناب آقای مجید محمدی رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود برگزار گردید.
در این نشست ضمن أنتصاب جناب آقای دکتر محسن امینیان مدیریت محترم تربیت بدنی دانشگاه آزاد شاهرود بعنوان نماینده هیات ورزش های دانشگاهی در این شهرستان، گزارشی از عملکرد و فعالیت های هیات ارائه گردید و دکتر آقایان به نمایندگی از طرف ریاست محترم دانشگاه زمینه همکاری های مشترک را در حوزه ورزش مساعد و مورد استقبال مجموعه عنوان داشته و آمادگی خود را جهت میزبانی رویدادهای ورزشی با بهترین شرایط و إمکانات برای ارتقاء هر چه بیشتر سلامت در حوزه ی ورزش دانشگاهی به متولی گری هیات در دسترس و قابل بهره برداری مطرح نمودند.
خانم دکتر وطن دوست با اشاره به گستردگی دامنه فعالیت های ملی و فرامرزی ورزش دانشگاهی بر لزوم یکپارچگی و تعامل بین بخش های دانشگاهی تاکید و داشتن پتانسیل بالایِ برخی رشته های انفرادی در سطح استان را با همراهی و حمایت دانشگاه آزاد برای اعزام برون مرزی تیم بدمینتون دختران رو در دستور کار قرار دادند .
آقای محمدی ضمن اشاره به دامنه فعالیت سه فدراسیون ورزش دانشگاهی، ورزش دانش آموزی و ورزش کارگری علیرغم ساختار تشکیلاتی متفاوت با سایر فدراسیون ها در عین حال گسترده و سازماندهی شده عنوان کردند و زمینه هرگونه همکاری اداره ورزش این شهرستان را جهت ارتقاء ورزش همگانی و قهرمانی جمعیت جوان شهرستان که در حال تحصیل و با عنوان جامعه ورزش دانشگاهی شناخته می شوند مناسب و فراهم دانستند.

 

 

 

 

بازدید: 108