به منظور ایجاد و گسترش و همفکری و همکاری های آموزشی – پژوهشی تفاهم نامه ای بین هیات ورزش دانشگاهی استان سمنان

و شرکت آموزشی ورزشی اکسیر سلامت با هدف گسترش و ارتقاء فرهنگ دانش و مهارت های ورزشی دانشجویان استان سمنان منعقد گردید.

تلاش در جهت شناسایی نیازهای آموزشی ، برگزاری کارگاه های آموزشی مستمر و ترجمه و تألیف و انتشار مقالات و کتب علمی از جمله اهداف و تعهدات دوطرف منظور گردید.

 

 

بازدید: 5