طی نشستی که با حضور دکتر صدیقی مدیر عامل بنیاد راه آسمان با سرکار خانم دکتر وطن دوست ریاست محترم هیئت ورزش های دانشگاهی روز یکشنبه مورخ ٣١ شهریورماه برگزار شد در خصوص عقد تفاهم نامه جهت برقراری تعامل و همکاری در حوزه ایجاد سلامت برای جامعه سرطانی تحت پوشش بنیاد از دریچه ورزش به واسطه خدمات هیات با رویکرد پیشگیری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تدارک و تدوین پیش نویس اولیه در دستور کار قرار گرفت.
ایجاد کلینیک سلامت ، راه اندازی باشگاه هواداران، استفاده از ظرفیت های ورزشی و پزشکی طرفین از اهم موارد تعهدات قابل اجرا لحاظ گردید.

آقای صالحیان مسئول محترم انجمن بسکتبال و آقای دوستی دبیر هیات ضمن هماهنگی در تشکیل جلسه ، موظف به طرح پیشنهادات و تهیه پیش نویس اولیه جهت تحقق أهداف طرح گردیدند.

بازدید: 47